4Gametime

เวปของเกมส์เมอร์ตัวจริง

วิธีโฮล สปินหลัง และ โทมาฮอค

วิธีโฮล สปินหลัง และ โทมาฮอค โดยใช้ HWI


วิธีคิด HWI ของไม้ 250


หลักการคิดแบบ HWI มีสูตรตามนี้

[Pin +- ค่าความสูงที่ผ่านการปรับแต่ง)*COS*ความแรงลม]

เรามาเริ่มกันที่ค่า pin ก่อน


Pin = ระยะของลูกกอล์ฟถึงหลุม + สภาพพื้นที่ลูกตก +- Wind Effect

สภาพพื้น คือ

ตกรัฟให้ +4

ตกทราย +12

ฝนตก +3

Wind Effect (korea)= องศาลมนับจากแนวนอนตั้งแต่ 90 ถึงแนวตั้ง 0 นำไป cos แล้วคูณแรงลม แล้วนำมาตัดอีกทีจากระยะหลุม แล้ว บวก ลบ กับ เปอเซนของแรงตีอีกทีครับ

Wind Effect แบบที่ผมใช้คือง่ายๆเลยคือผมจะดูองศาลมเป็นหลัก เช่น ลมแรง 9 องศาลม 45 องศา ผมจะไห้ 4.5 นั้นก็คือ 9 หาร 2 คือดูจากองศาลมแล้วกะเอาโดยประมาณ ถ้าองศาลมอยู่ที่ประมาณ 22 องศา ผมก็จะให้ 9 หาร 2 ได้เท่าไหร่ก็ไป หาร 2 อีกที แล้วเราต้องดูระยะหลุมด้วย เพื่อนๆก็ ตัดออกตามระยะหลุม เช่น เราคิด wind effect ได้ 7 แต่เราตีแค่ 90% ของไม้ เราก็อาจจะให้ซัก 4 ก็พอครับ

ค่า pin
โทมาฮอค ของไม้ 250

264 = 4.22      229 = 2.98

263 = 4.18      228 = 2.95

262 = 4.14      227 = 2.91

261 = 4.1      226 = 2.88

260 = 4.07      225 = 2.85

259 = 4.03      224 = 2.82

258 = 3.99      223 = 2.79

257 = 3.95      222 = 2.76

256 = 3.91      221 = 2.73

255 = 3.88      220 = 2.7

254 = 3.84      219 = 2.67

253 = 3.8      218 = 2.63

252 = 3.77      217 = 2.6

251 = 3.73      216 = 2.57

250 = 3.69      215 = 2.54

249 = 3.66      214 = 2.51

248 = 3.62      213 = 2.48

247 = 3.59      212 = 2.45

246 = 3.55      211 = 2.43

245 = 3.48      210 = 2.4

244 = 3.45      209 = 2.37

243 = 3.41      208 = 2.34

242 = 3.38      207 = 2.31

241 = 3.34      206 = 2.28

240 = 3.31      205 = 2.25

239 = 3.28      204 = 2.22

238 = 3.24      203 = 2.19

237 = 3.21      202 = 2.17

236 = 2.18      201 = 2.14

235 = 3.14      200 = 2.11

234 = 3.11

233 = 3.08

232 = 3.04

231 = 3.01

230 = 2.98

ค่า pin สปินหลัง ของไม้ 250

234 = 5.37      212 = 4.21

233 = 5.32      211 = 4.17

232 = 5.28      210 = 4.07

231 = 5.19      209 = 4.03

230 = 5.14      208 = 3.98

229 = 5.09      207 = 3.94

228 = 5.05      206 = 3.89

227 = 5      205 = 3.84

226 = 4.95      204 = 3.8

225 = 4.86      203 = 3.75

224 = 4.82      202 = 3.7

223 = 4.77      201 = 3.66

222 = 4.72      200 = 3.61

221 = 4.63      199 = 3.57

220 = 4.54      198 = 3.52

219 = 4.5      197 = 3.47

218 = 4.44      196 = 3.43

217 = 4.35      195 = 3.38

216 = 4.31  

214 = 4.21

215 = 4.35

213 = 4.17


ค่าความสูงที่ผ่านการปรับแต่ง = ค่าที่ได้จากความสูงของหลุมนั้นๆ คือ ความสูงหลุม

0.50 = 0.01 11.00 = 0.15

1.00 = 0.01      11.50 = 0.16

1.50 = 0.02      12.00 = 0.16

2.00 = 0.03      12.50 = 0.17

2.50 = 0.03      13.00 = 0.18

3.00 = 0.04      13.50 = 0.18

3.50 = 0.05      14.00 = 0.19

4.00 = 0.05      14.50 = 0.20

4.50 = 0.06      15.00 = 0.20

5.00 = 0.07      15.50 = 0.21

5.50 = 0.08      16.00 = 0.20

6.00 = 0.09      16.50 = 0.20

6.50 = 0.10      17.00 = 0.21

7.00 = 0.10      17.50 = 0.22

7.50 = 0.11      18.00 = 0.22

8.00 = 0.12      18.50 = 0.23

8.50 = 0.12      19.50 = 0.24

9.00 = 0.13      20.00 = 0.25

9.50 = 0.13      20.50 = 0.26

10.00= 0.14 &     21.00 = 0.27

10.50= 0.15

จากตัวเลขด่านบนที่ได้นำไปหักลบกับ ค่า pin ได้เลย ตัวอย่าง

[Pin +- ค่าความสูงที่ผ่านการปรับแต่ง)*COS*ความแรงลม]

เช่นจะตีสปินหลัง ระยะ 215.0y หลุมสูง 2.0m ลูกอยู่บนรัฟ ลมเฉียงพา 30 องศา แรงลม 5 ก็จะคิดได้ตามนี้

215 + 4(ลูกอยู่บนรัฟ) - 3(ค่าwind effect) ได้ค่า pin = 208 ก็จะได้ hwi=3.98

โดยนำไป * กับ องศาลม cos * เลขลม

วิธีคิด องศาลม cos ให้เพื่อนๆโปรแกรมคิดเลขโดยไปที่ veiw เปลี่ยนเป็นแบบ scientific

เช่น องศาลม 30 ก็ให้เพื่อนๆกด 30 แล้วกด cos ได้เลยครับ ก็จะได้เท่ากับ 8.66


จากตัวอย่างจะได้เท่ากับ 3.98 โดยจากตังอย่างหลุมสูง 2m = 0.03 (หลุมต่ำนำไป+ หลุมสูงนำไป- น่ะครับ)

= 3.98 - 0.03 = 3.95

* (0.866 * 5) = 17.1

วิธีคิดแรงสปินหลัง

การคิดแรงสปินหลังเราต้อง + แรงสปินเข้าไปด้วย

โดย ค่า pin + ความสูงของหลุม ปกติ

234 ให้+19

220-234 ให้+20

210-220 ให้+21

200-210 ให้+22

190-200 ให้+23

180-190 ให้+24

ต่ำกว่า 180 ให้+25


วิธีนับช่องแบบ Power Bar
เราต้องปรับจอเป็น 640 x 480 แล้วกดซูม[ctrl+ขึ้น]ให้สุด ทุกครั้งที่คลิก ก็ให้กดซูมทุกครั้งนะครับ


วิธีคิดลูกเอียง
สูตร = slope * break * pin

slope จะได้จากค่า pin ที่เราหาได้

ค่า slope ของ โทมาฮอค           สปินหลัง

260-264 slope =0.28 234 ขึ้นไป slope =0.28

252-259 slope =0.27      228-233 slope =0.27

244-251 slope =0.26      222-227 slope =0.26

236-243 slope =0.25      210-221 slope =0.25

228-235 slope =0.24      204-209 slope =0.24

ต่ำกว่า 228 slope =0.22      ต่ำกว่า 204 slope =0.22


Break

วิธีคิดค่า break ให้เรากดสปินขึ้นจนสุด[ctrl+ขึ้น] แล้วกดสเปซบาร์ รัวๆ[หรือกดปล่อยให้เกจวิ้งก็ได้] แล้วให้สังเกตุตรงขีดกลางลูก ตรงเส้นกลาง แล้วเราจะเห็นขีดดำ[ก่อนกดสเปซบาร์ควรรอให้ ตัวบอกสถานะของลูกกอล์ฟเลื่อนไปจนสุดก่อน] แล้วให้นับจำนวนขีด วิธีนับดูรูปประกอบครับ


โดยเราจะนับจำนวนหยัก ด้านซ้ายกับขวา มาหักลบกัน แต่ถ้าเส้นกลางสีเขียวมันเอียงไปในทิศทางเดียวกันให้นับรวมกัน แก้ตรงรูปเล็กรูปที่4น่ะครับ ควรจะเป็น 8 break


เมื่อเราได้ค่า slope และ break เราก็นำไป x pin

เมื่อได้ตัวเลขเราก็นำไปคิดช่องได้เลย

การคิดแรงที่ใช้ตี

วิธีคิดแรงโทมาฮอค

แรงตี 260 = -4
259 - 253 = -3
253 - 247 = -2
241 - 235 = -1
235 - 229 = 0
229 - 223 = +1
223 - 217 = +2
217 - 211 = +3
211 - 205 = +4


ถ้าเพื่อนๆ ตีตามวิธีคิดแบบ HWI อย่างน้อยๆ เพื่อนๆหน้าจะทำ สกอร์ได้ -30 +แน่นอน


สำหรับน้องที่โพสถามใว้ผมแก้ใหม่ให้เข้าใจง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วครับ (คนทำเวปดันโพสเวปตัวเองไม่ได้ซะงั้น-*- )ยังไงมีอะไรอยากจะให้ผมเพิ่มเติมก็โพสทิ้งใว้ได้เลยน่ะครับ
เกมส์ออนไลน์

3 comments:

4gametime กล่าวว่า...

มีอะไรสงสัยตรงไหนถามได้เลยจ้า

Ska_BlackCat กล่าวว่า...

4.31*0.866*5
0.866 นี่มาจากไหนเหรอครับ -*-

ชินกฤต แผลงฤทธิ์ กล่าวว่า...

มีแรงบีมป่ะ

แสดงความคิดเห็น

Twitter Facebook

 
Powered by Blogger